• Katrine Lambrecht Jørgensen
  • Lene Holst Schmidt
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Det senmoderne samfund er kendetegnet ved ændringen af den samfundsmæssige struktur, samt opløsning af den fælles platform af værdier, normer og traditioner. Det betyder, at det er individuelt hvilken betydning man ligger i begrebet kultur. Konkurrencen blandt kulturininstitutioner er derfor stor, og det handler om at kunne tilbyde de største oplevelser, for at tiltrække den enkelte. Den instrumentelle tankegang dominerer samfundet, og dette arbejder Ernold Busck meget bevidst ud fra når de markedsfører, men for biblioteket, i dette tilfælde Gentofte Hovedbibliotek, kan der opstå en vis forvirring om hvilken rolle det ksla udfylde i samfundet, fordi det skal navigere rundt i et krydsfelt af flere forskellige rationaler.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider49
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Litteraturformidling, Biblioteks/boghandel. Det senmoderne samfund, Kulturpolitiske rationaler.