• Marie Caroline Brix
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Formålet med denne opgave er at kaste lys over fænomenet litterære filmbiografier, med henblik på at formidle dem til brugerne af folkebibliotekerne. Opgaven diskuterer derfor fænomenet som et emne folkebibliotekarer bør beskæftige sig med. Dermed er de ting der diskuteres; a) hvordan man kan definere fænomenet, b) hvordan man kan underopdele det, så det er lettere for bibliotekarer at forholde sig til, og endelig c); en diskussion af de problemer der relaterer sig til fænomenet, og som vi som bibliotekarer bør være opmærksomme på.
For at opnå dette, belyser opgaven fænomenet fra tre forskellige videnskabelige discipliners synspunkt; historie, film og litteratur, og holder disse synspunkter op imod hinanden. Dermed reflekterer opgaven det klart krydsdisciplinære element i fænomenet.
De kategorier der præsenteres understøttes empirisk af fire litterære filmbiografier, som hver især illustrerer bredden af fænomenet.
Opgaven konkluderer at den litterære filmbiografi er en bred filmkategori, strækkende sig fra dokumentaren til biopic'en, der har til formål at afbillede en virkelig forfatters - levende eller død - liv. Ydermere opstiller den de ovenfornævnte kategorier, samt to andre tilgange med hvilke man kan belyse og forstå fænomenet.
SprogDansk
Udgivelsesdatomaj 2012
Antal sider35
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • formidling, litteraturformidling, kulturformidling, film, forfatter

Dokumenter