Foranalyse for opbygning af firmabibliotek

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Henriette Karlskov Nielsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Projektet omhandler en forundersøgelse i forbindelse med oprettelsen af et firmabibliotek for virksomheden Nordjysk Elhandel A/S, hvor medarbejderes informationsbehov, arbejdsopgaver (Work Task) og anvendte kilder studeres. Denne opgave forholder sig refleksivt til, hvordan metoder og teori blev anvendt i produktet, samt hvordan dette fungerede. Hele projektforløbet evalueres herunder formidlingen af produktet til virksomheden. Generelt har de valgte teorier og metoder vist sig at være hensigtsmæssige. En undtagelse var Choo’s teori om informationskultur, hvor operationaliseringen viste sig at være vanskelig. Resultaterne af produktet har virksomheden kunnet anvende til deres videre arbejde med oprettelsen af et firmabibliotek. Hermed vurderes projektforløbet og formidlingen til virksomheden som en succes.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2010

    Emneord

  • Informationsbehov, Work Task, Informationskultur