• Henrik Elkær Jensen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
I denne bacheloropgave bliver der via folkebiblioteksrelevante diskurser, forsøgt identificeret om der eksisterer en sammenhæng mellem diskurserne, de forandringsprocesser som bibliotekarprofessionen siden 1990’ernes IT-revolution tilsyneladende har stået over for, samt udførelsen af referenceinterviewet i praksis. Visse af de iagttagelser som forfattergrupperne bag diskurserne har gjort, menes således at kunne relateres til de føromtalte elementer, men kun i teorien. Empiriindsamlingen viser en anden, og mere opløftende tendens, idet de elementer fra diskurserne der kan identificeres i empirien, er i overensstemmelse med anbefalingerne for referenceinterviewet. Dog kan de iagttagelser som danner grundlag for diskurserne måske initiere en debat inden for bibliotekariske rækker, der kunne tænkes at resultere i en anderledes, og måske mere samlet måde, hvorpå de menige bibliotekarer og biblioteksfaglige aktører kunne imødegå de tilsyneladende nutidige og fremtidige udfordringer, som bibliotekarprofessionen står over for.

SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider39
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Referenceinterviewet, Diskursteori, Diskursanalyse, Feltobservation, Folkebiblioteker, Forskningsbiblioteker