• Nanna Preuthun
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne opgaves formål er at undersøge, hvilke behov mennesket har, og hvordan det agerer, i det offentlige rum. I forbindelse hermed undersøges det, om disse faktorer er afgørende at prioritere, hvis man ønsker, at biblioteket skal fremstå som et opholds- og mødested for brugerne, og hvordan man tager hensyn til disse. Dette opfyldes blandt andet igennem teori om menneskets sociale behov og aktiviteter i det offentlige rum efterfulgt af teorier om indretning til disse behov og aktiviteter. Delanalyserne og den efterfølgende samlende analyse og konklusion peger i retning af, at hensynet til mennesket som socialt væsen, og i særdeleshed til dets fysiske ophold i rummet, nærmere bestemt de tilgængelige siddepladser, og ikke hensynet til arkitektonisk ikonstatus og materialesamling, er af højeste vigtighed, og må udgøre hjørnestenen i ethvert forsøg på at omskabe biblioteket til et vellykket opholds- og mødested.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Opholdssted, Mødested, Sociale behov, Mennesker, Det fysiske biblioteksrum, Siddepladser, Siddemuligheder, Menneskelig adfærd, Det offentlige rum, Biblioteksindretning, Biblioteksarkitektur, Menneskelig interaktion, Lav-intensiv kontaktform, Lav-intensivt mødested, Det Tredje Sted, Sociofugale rum, Sociopetale rum, Menneskelige aktiviteter

Dokumenter