Folkebiblioteket - mellem oplysning og oplevelse

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Christina Kjær Jensen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Formålet med denne opgave er, at belyse hvorledes folkebibliotekets ideologiske funderinger integreres med oplevelsesbaserede folkebiblioteker, i det 21. århundrede. Dette undersøges ud fra en beskrivelse omkring udviklingen af de ideologiske funderinger, der ligger bag folkebiblioteket - set i forhold til oplevelsesøkonomiens indtog på folkebibliotekerne. Inspireret af bogen The Experience Economy" skrevet af 2 amerikanske økonomer, Pine og Gilmore i 1999. har både amerikanske og danske folkebiblioteker, ladet sig inspireret til at bygge oplevelsesbaserede folkebiblioteker. I USA drejer det sig om "The Experience Library" og i Danmark har Kolding, Helsingør, Århus og København visioner om nye folkebiblioteker ud fra samme tanker. Oplevelsesdesign er en tilgang til at udforme disse oplevelsestilbud. I folkebibliotekerne viser dette sig i arkitekturen, biblioteksindregningen, teknologien, i de kulturelle aktiviteter der tilbydes, i materialeudvalget og igennem storytelling. Det konkluderes at interessen for oplevelser, er en naturlig følge af at bibliotekerne i dag, er i en økonomisk presset situation og hvor vigtigt det er at bibliotekerne fastholder deres faglighed, kvalitet og oplysende formidling - for at bibliotekernes ideologiske fundament ikke går tabt til politiske og økonomiske markedskræfter.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider27
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Oplevelsesøkonomi, oplysning, folkebiblioteker, dansk kulturpolitik, oplevelsesbaserede folkebiblioteker