• Rasmus Støve
Speciale, Kandidatuddannelsen
Formålet med dette speciale er at kaste et kritisk blik på folkebibliotekets formål og funktion i samfundet. Dette sker med fokus på forholdet mellem folkebibliotekets grundvirke og det identitetsskifte, som den igangværende samfundsdebat har affordret. Rationalet for denne undersøgelse tager sit udspring fra en overordnet bekymring ved den nuværende udvikling og de fremtidsudsigter folkebiblioteket går i møde. Det ønskes tillige at diskutere og eftertænke disse aspekter, for således at anskueliggøre de problemer og udfordringer som folkebiblioteket står overfor.
Undersøgelsen foranstaltes som udgangspunkt gennem en diskursanalytisk gennemgang af rapporten, Folkebibliotekerne i vidensamfundet, som er udfærdiget af Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet og udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Ud fra disse diskursanalyser vil der således blive præsenteret på hvilken måde et dominerende nytterationale kan ses i folkebibliotekerne, og om det er en ønskværdig udvikling.
Afslutningsvist vil der i konklusionen blive anstillet betragtninger omkring hvorvidt, og i hvor høj grad, folkebibliotekerne er præget af en nyttetænkning, samt hvilke samfundsmæssige konsekvenser der er at se deraf.
SprogDansk
Udgivelsesdato19 aug. 2013
Antal sider71
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Demokrati, Ideologi, Ideologikritik, biblioteksudvikling, samfundsudvikling