• Louise Ryge Petersen
  • Rikke Beck Walther
Speciale, Kandidatuddannelsen
Abstrakt
Ideen med dette speciale var at udarbejde en kvantitativ undersøgelse, der skulle klar-lægge de danske folkebibliotekarers professionsidentitet. Begrebet professionsidentitet er gennemgående for hele opgaven, og teorierne er baseret på Steen Wackerhausens begrebsdefinition og teorier om emnet.

I forbindelse med den kvantitative undersøgelse er der udarbejdet et elektronisk spørge-skema – der har til formål at kortlægge folkebibliotekarernes meninger og holdninger til deres nuværende og fremtidige faglige rolle i videnssamfundet.
Tillige er der udarbejdet en kvalitativ undersøgelse, i form af dybdegående interviews. Der har til formål, at uddybe nogle af de grundlæggende professionsidentitets spørgsmål (fra den kvantitative undersøgelse). Her i blandt om respondenterne er urolige for professionens fremtid.
Ud fra både den kvantitative og kvalitative undersøgelse, kan det konkluderes at stør-stedelen af de adspurgte folkebibliotekarer ser lyst på fremtiden, både i forhold til fol-kebiblioteket og for deres egen profession.
Respondenterne mener ikke selv, at de kun er bibliotekarer – ifølge dem er de både in-formationsspecialister, vidensnavigatører, undervisere og bibliotekariske arrangører.
Specialets undersøgelser påviste også at bibliotekarerne på de danske folkebiblioteker er omstillingsvillige og meget fleksible. I fremtiden vil de være villige til at redefinere deres professions kompetencer. Denne omstillingsvillighed er dog også nødvendig, da samfundet udvikler sig til at blive mere og mere digitalt, og derfor er det nærliggende at antage at også folkebibliotekaren i fremtiden vil blive digital.

Med en sådan fremtidsudsigt bliver folkebibliotekarernes professionsidentitet diskuteret i forhold til rapporten ”Folkebibliotekerne i videnssamfundet” udarbejdet af Udvalget for folkebibliotekerne i fremtiden, hvor det blandt andet diskuteres hvordan de fysiske folkebibliotekarer stadig kan være formidler af folkebibliotekernes vidensressourcer i videnssamfundet.

Dette speciale diskuterer blandt andet hvilke promoveringsmuligheder bibliotekarerne kan gøre brug af, og hvilke stærke og svage sider der påvirker fremtiden for den danske folkebibliotekar.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2011
Antal sider102
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Folkebibliotekar, Professionsidentitet, Kvantitativ undersøgelse, kvalitativ interview