• Berit Alving
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Specialet bygger på en analyse og en kvalitativ undersøgelse af, hvordan in-formationskompetence indgår i sygeplejerskers bacheloruddannelse, hvilke tiltag der gøres, og hvordan dette kan optimeres. Projektets teoretiske grundlag er biblioteksfaglige og sundhedsfaglige definitioner af informationskompetence samt tilsvarende kompetence i den evidensbaserede praksis. Undersøgelsens empiri er dels en dokumentanalyse og dels tre kvalitative interviews. Interviewpersonerne er to bibliotekarer og en underviser fra University College Lillebælt. Tre temaer bliver indgående analyseret, det er samarbejde, undervisningsformer og undersøgelser af undervisning i informationskompetence. Konklusionen af undersøgelsen er, at informationskompetence er blevet integreret i sygeplejerskeuddannelsen. Der forekommer en del samarbejde, men det burde udvides, bl.a. ved, at bibliotekarerne indgår som tutorer. Der mangler undersøgelser omkring undervisningens form og dens effekt, og der bør arbejdes hen imod en evidensbaseret biblioteksfaglig praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdatomar. 2012
Antal sider88
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Informationskompetence evidenbaseret biblioteksudvikling problembaseret læring

Dokumenter