• Matthias Engberg Eiriksson
  • José Manuel Retsloff
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale er et forsøg på at udvikle en metode til brug ved forskning i biblioteksudvikling. Den tager udgangspunkt i en hypotese om, at bibliotekets rolle i videnssamfundet er at hjælpe borgere til at håndtere kompleksitet. Det tager udgangspunkt i en hypotese om, at det vil være frugtbart for biblioteker, og udviklingen af biblioteker at tilstræbe et ideal om håndtering af kompleksitet som funktion.

Metoden bygger på systemteori ved Niklas Luhmann og formteori ved George Spencer-Brown. Den består elementerne dualistisk triplicitet, trianguleret perspektiv og eksplicitering af kontingens.

Til at eksemplificere denne metodeudvikling bruges casen ”Biblioteksudvikling og informationspolitik i videnssamfundet”. Casen beskriver biblioteksudvikling gennem en analyse af biblioteks- og informationsvidenskaben, videnssamfundet ud fra et magtperspektiv, et økonomisk perspektiv, et videnskabeligt perspektiv og et kulturelt perspektiv. Biblioteksudvikling og videnssamfundet kobles gennem fire strategier for informationspolitik. De fire strategier er: passiv formidling af information; aktiv formidling af information; passiv formidling af diskurser; aktiv formidling af diskurser.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2004
Antal sider114
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Biblioteksudvikling, Systemteori, formteori, formidling, videnssamfundet, dualististisk triplicitet, trianguleret perspektiv, eksplicitering af kontingens, Luhmann, Spencer-Brown