• Kristin Madsen
  • Louise Tranborg
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Hovedfokus i opgaven ligger på en evaluering af services på udvalgte danske folkebibliotekers websites. Opgavens evalueringsmetode sammensættes af forskellige elementer af tre udvalgte metoder, Kommunikationsprofilen fra Biblioteksstyrelsen, Bedt på Nettet af IT- og Telestyrelsen, samt Hummelhøjs evaluering af virtuelle referenceservices. Der evalueres i opgaven otte kategorier af services på ti udvalgte bibliotekers websites. På baggrund af denne evaluering fremkommer blandt andet i konklusionen overvejelser omkring det ideelle virtuelle bibliotek, det urealistiske perspektiv i sammensætningen af et sådant bibliotek, samt en perspektivering til den generelle udvikling på internettet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider55
Udgivende institutionDanmarks Bibliotek

    Emneord

  • Virtuelle biblioteker, evaluering, webservices