• Kjartan Holm Trætteberg
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne teksten tar for seg eboktibudet ved biblioteket ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og legger fokus på studentenes opplevelse og bruk av tilbudet. Ved hjelp av kvalitative intervjuer forsøker oppgaven å avsløre grunner til at studentene velger eller ikke velger å bruke ebøker fra bibliotekets samlinger. Innledende avsnitt tar for seg bakgrunn for oppgaven, problemstilling, metodebruk og beskrivelse av gjennomføring, samt bakgrunnsteori om feltet og resultater fra andre relaterte undersøkelser i Norge og internasjonalt. Videre analyseres resultater fra intervjuer med studenter ved BI-biblioteket. Blant de viktigste konklusjonene er at studentene er seg bevisste fordeler og ulemper ved ebøker, og de kan å benytte dem, men de bruker tilbudet i liten grad. Dette knyttes blant annet opp mot den lave mengden tilgjengelige ebøker, sett i forhold til bibliotekets dekning av elektroniske tidsskrifter.
SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider30
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Ebøker, Bibliotek, Brukerundersøkelse