• Peter Olsen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dokumentrepræsentation af computerspil er et område, som ikke nyder stor, hvis nogen, opmærksomhed inden for biblioteks- og informationsvidenskaben. Dette på trods af, at katalogisering af computerspil foretages i stor stil for især danske biblioteker. Den nuværende situation vidner om en mangel på et teoretisk grundlag for en dokumentrepræsentation, der tager tilstrækkeligt hensyn til spilmediets særegenhed. Dette speciale bekender sig til en pragmatisk tilgang til vidensorganisation, og forsøger at skabe et grundlag for dokumentrepræsentation af computerspil ud fra en Domæneanalyse af spildomænet. På grund af computerspillets dobbeltrolle som underholdningsmedie og genstand for spilforskning, behandles computerspilsdomænet som en kombination mellem en hobby og et videnskabeligt område. En epistemologisk undersøgelse af paradigmer i spildomænet bruges til at bestemme relevanskriterier for de forskellige brugergrupper og klarlægger en række aspekter af computerspil, som på meningsfuld vis kan indgå i dokumentrepræsentationen. Disse paradigmer er: det tekniske, det ludologiske, det narrative, læringsparadigmet, det grafiske, lydparadigmet, det feministiske, det bekymrede og markedsparadigmet. Yderligere diskuteres problemstillinger i forbindelse med spilgenrer. For at tage højde for domænets hybride natur, anvendes en let modificeret Domæneanalyse. Specialet diskuterer hvordan analysens resultater kan bruges som teoretisk grundlag for en hensigtsmæssig katalogisering af computerspil, som effektivt kan servicere både spillere og forskere. Der afsluttes med en diskussion af, hvordan et sådant system kunne realiseres i praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2015
Antal sider75
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Vidensorganisation, Dokumentrepræsentation, Computerspil, Katalogisering, Indeksering, Domæneanalyse, Metadata