Diskursanalyse af Biblioteksdebatten 2008

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Charlotte K. K. Frederiksen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Formålet med denne opgave er at klarlægge de diskurser, der kom til udtryk i den debat, der optog biblioteksfeltet i Damakr de første par måneder af året 2008. Der gives en præsentation af et udpluk af diskursanalytisk teori inkluderende Laclau og Mouffes diskursteoretiske sprogbrug. Hovedstrukturen i opgaven bygger sig på om en analyse af fire relevante begreber fra debatten: Bogen, biblioteket, bibliotekaren samt mediet. Denne analyse bygger på hovedsageligt på en analysemodel udviket af Åse Hedemark og Jenny Hedman inspireret af Ingrid Sahlin. Denne analysemodel består af fire felter, der hver udgør et trin i analysen, der til sidst leder frem til identificeringen af tre diskurser: den tradionelle, den markedsstyrede og den demokratisk funderede diskurs. Disse diskurser er udtryk for forskellige holdninger til bibliotekets eksistensberettigelse samt til dels deres syn på formidlingen af bogen frem for digitale medier. Bourdieus teori om menneskelig praksis inddrages herefter i en diskussion om, hvorvidt en af diskurserne står stærkere end de andre i det pågældende biblioteksfelt. Det konkluderes med visse forbehold at den traditionelle diskurs, som følge af denne aktørers besiddelse af kulturel kapital har den potentielt største gennemslagskraft.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider42
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Diskursanalyse, Pierre Bourdeu, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Biblioteksdebat