• Mette-Line Jakobsen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Specialets overordnede emne er digitale kompetencer med fokus på de vanskeligheder, den urutinerede bruger med svage it-færdigheder kan have i relation til computere og internet. Med udgangspunkt i relevant faglitteratur og forskning diskuteres forskellige definitioner af begrebet 'digitale kompetencer', og specialet tager afsæt i en bred definition, hvor digitale kompetencer grundlæggende betragtes som informationskompetence omsat til digitale medier og platforme. Det empiriske datamateriale er indsamlet vha. spørgeskemaer, brugertests og interviews og anvendes til at belyse potentielle vanskeligheder - både færdighedsrelaterede og af mere psykologisk karakter, som novice-brugeren kan have. Der skelnes mellem digitale kompetencer og it-færdigheder. På baggrund af brugertests, og i relation til tre overordnede 'digital skills' udarbejdet af van Deursen & van Dijk (bl.a. 2009b), præsenteres en længere række observerede vanskeligheder, der er knyttet til at have sparsomme it-færdigheder. Med udgangspunkt i kvalitative interviews identificeres adskillige barrierer, der psykologisk kan virke hindrende for den urutinerede bruger. Afslutningsvis diskuteres udvalgte resultater fra analyserne i forhold til to områder: usability på hjemmesider samt motivation til at udvikle it-færdigheder, hvor der fremlægges konkrete forslag med henblik på at reducere nogle af de vanskeligheder, som novice-brugeren møder.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider113
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Digitale kompetencer, Novice-brugere, It-færdigheder, Brugerundersøgelser

Dokumenter