Det Simulerede Biblioteksbesøg

Studenteropgave: Speciale

  • Jan M. Johansen
  • Mads Kofoed
  • Morten C. Riedel
Speciale, Kandidatuddannelsen
Kravene til folkebibliotek er i det postmoderne og hyperkomplekse samfund mere diverse end nogensinde før, ikke mindste når det gælder det fysiske rum. Dette speciale giver, med teoretisk afsæt i Lars Qvortrup og Anthony Giddens, et bud på, hvordan man kan undersøge brugernes opfattelse af og ageren i dette rum ved at udarbejde en metode, Det simulerede biblioteksbesøg (DSB), til netop dette.
Det simulerede biblioteksbesøg er bygget op omkring det virtuelle Simulated Work Task-koncept og konstrueret med henblik på at undersøge et fysisk rum med udgangspunkt i brugernes ageren og rumopfattelse. Endvidere er det inspireret af et overordnet ønske om at udvikle et alternativ til de mere gængse undersøgelsesmetoder og redskaber. Derfor giver specialet bl.a. indblik i, hvordan man kan bygge en metode til undersøgelse af det fysiske rum inspireret af Simulated Work Task, hvad der kræves af en sådan metode, og hvordan en sådan metode ser ud.
Som en del af dette belyses allerede eksisterende forskning og Simulated Work Task-koncept nærmere, dernæst det hyperkomplekse samfunds krav til en sådan metode, anvendelsesmuligheder for en ny metode og slutteligt opstilles rammeværket for metoden, DSB. I den forbindelse tages der udgangspunkt i cases, der bruges til at indhøste erfaringer og godtgøre metodens legitimitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2011
Antal sider138
Udgivende institutionDet Informations Videnskabelige Akademi

    Emneord

  • Undersøgelsesmetode, Fysisk rum, Folkebibliotek

Dokumenter