• Jon Aslak Plitt Hansen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Abstract (Dansk)
Mit speciale i informationsvidenskab og kulturformidling fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, København, undersøger emnet "Det Nye Folkebibliotek", primært i Danmark.
Min hypotese / mit udgangspunkt er at teorien om at de danske folkebiblioteker har gennemgået en væsentlig udviklings- og forandringsproces. Ikke mindst indenfor de sidste 6-7 år, kaldet "Den Nye Bølge" her.
Mine primære forskningsspørgsmål er om hvilke midler og metoder biblioteket har taget i brug, for at gennemgå en ændring fra materialesamling og "udlånscentral" til en udadvendt, aktiv og alsidig kulturinstitution.
Hvad gør biblioteket anderledes nu i forhold til tidligere? Hvordan ser bibliotekets profil ud i dag?

Et andet primært spørgsmål er hvilke strategier har biblioteket taget i brug for at forsat berettige deres eksistens, og gerne forstærke denne position som en nødvendig institution i denne postmoderne, postindustrielle tidsperiode, som nogle gange kaldes "The Internet Age"?
Mine empiriske undersøgelser, primært casestudier og kvalitative forskningsinterview ved tre cases, "fokusbiblioteker", viser at der fortsat er behov for folkebiblioteket.
Jeg har anvendt disse metoder, samt aktiv observation og fotografi ved disse tre fokusbiblioteker:

- Biblioteket, Rentemestervej i Nordvest København
- Ørestad Bibliotek i den nyeste bydel i det østlige København
- Blågårdens Bibliotek, som er langt det ældste, og desuden udmærker sig ved at fungere som "profil-bibliotek for unge"

Jeg har desuden anvendt begreber: public domain, placemaker og ikon i min præsentation og analyse af disse. Disse begreber nævnes af Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot-Hansen i deres nyeste værk fra 2011.
I dette speciale har jeg gjort mit bedste for at anvende disse i min analyse, og viser hvordan der nu, mere end nogensinde, er brug for det danske folkebibliotek.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 2013
Antal sider136
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). København

    Emneord

  • Folkebiblioteket, 2012, Det Nye Folkebibliotek, Public Domain, Placemaker, Icon, Ikon, Offentligt domæne, Den Nye Bølge, Ørestad City, Ørestad Bibliotek, Blågårdens Bibliotek, Rentemestervej, Biblioteket, Rentemestervej

Dokumenter