• Mette Kjær Ovesen
  • Tine Juhl Kristensen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Nærværende speciale er en udforskning af hvorledes fænomenet brugerinddragelse kan tænkes indenfor folkebibliotekerne. Opgaven udfolder sig som et komparativt analyse af henholdsvis på den ene side en oplevelsesøkonomisk tilgang repræsenteret ved brugerdreven innovation, der afdækkes i forhold til bibliotekets brug af begrebet. På den anden side foretages en eksplorativ afklaring af, hvad der betegnes som en deltagerkulturel tilgang til brugerne. De to perspektiver behandles teoretisk for derefter, at blive sat i sammenhæng med Udvalget for folkebibliotekerne i vidensamfundets fire bud på, hvordan folkebiblioteket kan karakteriseres ved inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum. Analysens formål er at afdække hvilke potentialer og begrænsninger der er i forhold til den nuværende strategi, samt udforske rummenes brugerinvolverende muligheder i spændingsfeltet mellem den oplevelsesøkonomiske - og den deltagerkulturelle tilgang.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2011
Antal sider99

    Emneord

  • Folkebiblioteker , Oplevelsesøkonomi, Deltagerkultur, Biblioteksudvikling, Brugerdreven innovation, Brugerinddragelse