Det gode biblioteksformidlingsrum

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Camilla Sandager
  • Jeannette Zenia Pedersen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Med udgangspunkt i bibliotekernes formidling i det fysiske rum forelægger denne opgave et indblik i krydsfeltet mellem arkitektur, serendipitet og indirekte litteraturformidling. Opgaven begynder med en kort gennemgang af bibliotekernes formidlingshistorie, hvilket belyses gennem artikler af Bruno Kjær og Anders Ørom. Dernæst følger en afdækning af hvorledes serendipitet kan indtænkes i bibliotekernes formidling af litteratur. Til dette vil vi benytte os af artikler af Lennart Björneborn og Eva Brendstrup. Herefter en redegørelse af hvorledes omgivelserne påvirker mennesket, samt hvordan arkitekturen kan imødekomme dette i udformningen af det fysiske rum. Dertil vil vi tage udgangspunkt i bøgerne ”Arkitekturpsykologi – idrætsrum som med- og modspiller”af Kirsten Kaya Roessler, ”Sansernes Hospital” redigeret af Lars Heslet og Kim Dirchinck-Holmfeld, samt ”Livet mellem husene” af Jan Gehl. Til sidst vil vi opstille nogle pricipper for det gode biblioteksformidlingsrum.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider81
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole, København

    Emneord

  • Litteraturformidling, serendipitet, arkitekturpsykologi, sanser, arkitektur

Dokumenter