• Signe Stentebjerg
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Dette erhvervsrelaterede projekt er udarbejdet med Det Kongelige Danske Kunstakademis skolers bibliotek som ramme for en brugerundersøgelse omkring bibliotekets rums indretning og design på Holmen og i Amaliegade. Udgangspunktet var at belyse hvilke holdninger og syn brugere havde til indretningen og designet i begge rum.
Ud fra metoderne: kvalitative interviews, spørgeskema og observation – er der redegjort for brugernes holdninger, syn og ønsker om forbedringer af biblioteksrummene henholdsvis på Holmen og i Amaliegade. Biblioteksrummene er fantastisk smukke og meget forskellige, hvilket har formet projektets produkt med fotografier, diagrammer og en mangfoldighed af kommentarer fra brugerne. Projektet resulterer i en teoretiseret fællesanalyse, der samtidig understøttes med relevante kommentarer fra brugerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2014
Antal sider36
Udgivende institutionKøbenhavns Universitet, Humaniora, Det Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Brugerundersøgelse, Biblioteksrum, Spørgeskema, Biblioteksindretning, KADK