Det åbne bibliotek - et udtryk for god service?

Studenteropgave: Master speciale

  • Pauline Priti Raff
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Denne opgave omhandler de paradokser der kommer til udtryk blandt 3 grupper: biblioteksfaglige personers, brugeres og omverdenens opfattelse af god service i relation til det åbne bibliotek. Idet der spørges: Er det åbne bibliotek et udtryk for god service? Der hersker mange opfattelser af god service. Opgaven når frem til at service kan opfattes med eller uden indbygget forudsætning om til stedeværelse af personale, samt at brugeren selv vurderer kvaliteten af den ydelse, de modtager. Dette giver en forskydning fra at det førhen har været bibliotekaren, der har defineret service i den personlige kontakt med brugeren til, at det i dag med det åbne bibliotek er brugeren selv, der definerer service ud fra deres oplevelse og opnåede resultat. Det åbne bibliotek beskrives dermed i en paradoksal virkelighed, hvor bibliotekaren skal levere den bedste service, som de selv definerer i mødet med brugeren, men nu uden selv at være til stede. Forudsætningen for en accept af dette ville være, at alle 3 grupper accepterede en definition uden forudsætning af tilstedeværelse af personale, om end en afhængighed til at kompetent personale stod bag formidlingen opretholdes og dermed leverede ovenstående services asynkront med det åbne bibliotek som selvstændigt medie.
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2013
Antal sider62
Udgivende institutionKøbehavns universitet - Det informationsvidenskabelige akademi

    Emneord

  • Åbne bibliotek, service, selvbetjent, ubetjent, Åbent bibliotek