• Henriette Gredal Jensen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Billedkunstværker er dynamiske tegn, og denne undersøgelse har til formål at beskrive og diskutere denne påstands konsekvenser for billedanalysen. Herunder lægges særlig vægt på, hvordan lighedsrelationer afhænger af beskuerens fortolkningsmuligheder og disses dynamik. Undersøgelsen består af en teoretisk og en praktisk analysedel. Den teoretiske del beskriver og diskuterer Peirces, Barthes’ og Ecos teorier om henholdsvis lighedsbegreber og det dynamiske i fortolkningsprocessen. Den praktiske analysedel udgøres af billedanalyser med en selvudviklet analysemodel: den retoriske billedanalyse, og Peirces, Barthes’ og Ecos teorier behandles på et praktisk plan. Billedeksemplerne er opdelt i tre kategorier: det fremmede, opløsende og åbne formsprog. Konsekvenserne af lighedsrelationernes dynamik og billedkunstværket som dynamisk tegn er, at det er meningsløst at tale om et umiddelbart og objektivt aflæsningsniveau. Billedanalysen må tage hensyn til det kommunikative, retoriske og dynamiske aspekt, og den udgør derfor et alternativ til Panofskys billedanalyse, hvis mangler afslutningsvis inddrages i en perspektivering.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider56
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • billedanalyse; semiotik; dynamiske tegn; lighedsrelationer; retorisk billedanalyse; Charles Sanders Peirce; Roland Barthes; Umberto Eco;