• Helle Von Essen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale omhandler intern kommunikation. Med udgangspunkt i Roskilde Biblioteks projekt ’Den kommunikerende kollega’ analyseres på problemerne i forbindelse med større kommunikationsprojekter. Projektet har til formål at styrke medarbejdernes kommunikations-kompetencer ud fra øvelser i intern kommunikation. Ud fra tre medarbejderes holdning til projektet og de otte øvelser, det består af analyseres for hvorvidt kommunikationen af kommunikationsprojektet lykkes. Dette gøres ved hjælp en identifikation af de forstyrrelser der har været for kommunikationen, men også ved at se på hvilke forskelle, der har været i de implicerede parters tolkning af det kommunikerede 2 budskab. På baggrund af denne analyse diskuteres der hvorvidt projektet er en succes blandt i forhold til om der opnås den ønskede kompetence- og organisationsudvikling. Der diskuteres endvidere om biblioteket er rustet til at afvikle projektet og om det i det hele taget er berettiget at lave sådan et projekt. Det teoretiske fundament ligger i John Fiskes to paradigmer, proces-teorien og den semiotiske teori. De suppleres af ’det retoriske kompas’, samt teorier om organisationslege og –forandring. 3
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider71
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Kommunikation, kompetenceudvikling