• Stine Vejlebo Hansen
  • Ida Kristine Jensen
Speciale, Kandidatuddannelsen
I dette speciale undersøger vi gennem en receptionsanalyse, hvordan medarbejderne (som modtagere) på Aller oplever, at indretningen i virksomheden har en betydning for deres videndeling, og hvordan dette harmonerer med arkitektens og ledelsens (som afsender) intentioner med indretningen.

Som teoretisk fundament til vores analyse anvendes udvalgte elementer af Edgar H. Scheins organisationskulturteori, Ikujiro Nonaka og Hirotaka Takeuchis videndelingteorier samt Karen Mosbechs teorier om arbejdspladsers fysiske indretning. Ligeledes indgår den indsamlede empiri i analyserammen. Derudover er vores indsamlede empiri en vigtig del af vores analyse. Det empiriske grundlag består af et kvalitativt interview med arkitekten bag Aller Huset, materiale fra Aller, ’fotokommunikation’ med 4 medarbejdere fra Aller samt observationer.

Målet med specialet er at belyse diskrepanser mellem afsender intentions med indretningen og modtagers oplevelse samt grundlaget for disse diskrepanser.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2011
Antal sider103
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Videndeling, Organisationskultur, Arkitekturpsykologi, Receptionsanalyse, Kontorlandskaber, Indretning, Videnshåndtering, Vidensformer, Fotokommunikation