Demoteket: Undersøgelse og Idékatalog.

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Tobias Birger Mørch Bendixen
  • Frans Ibon Svendsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Følgende rapport er en del af et projekt udarbejdet i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt på 7. semester på IVA.
Rapporten tager udgangspunkt i et produkt med det formål, at udstyre biblioteksprojektet Demoteket med idéer til videre drift, med udspring i en undersøgelse af de aktører der har relation til Demoteket. Nærværende rapport indeholder refleksioner og redegørelser over hvilke metoder og teorier, der ligger til grund for produktet, og hvordan disse har været frugtbare i arbejdet hen mod projektets mål. Metodisk er der benyttet kvalitative interviews til at indsamle opgavens empiriske grundlag. Med relation til projektet behandles teorier omkring kulturpolitiske rationaler, serendipitet og produsage-begrebet.
Rapporten diskuterer også hvilke faglige kontekster projektet indskriver sig i, hvor der her argumenteres for at projektet kan ses som en del af en senmoderne biblioteksdiskurs. Videre placeres projektet i forskellige faglige kontekster, der indbefatter firerumsmodellen som den opstilles af Jochumsen, Hvenegaard og Skot-Hansen, Johannsens fire brugerbilleder samt en New Public Management-influeret diskurs, som Demoteket beskrives som havende en problematisk relation til.
Afslutningsvist evalueres projektforløbet og produktet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2014
Udgivende institutionKøbenhavns Universitet, Humaniora, Det Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • demoteket, idékatalog, brugerundersøgelse

Dokumenter