• Helle Skovsgaard Christensen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Den teknologiske udvikling og fremkomsten af Web 2.0 og sociale medier indikerer en samfundsudvikling, hvor der er skabt nye forventninger om mere dialog, hos den almindelige borger i forskellige formidlingssituationer. Dette betyder at kulturarven har fået nye begreber og værktøjer, som deltagelseskultur og Museum 2.0 (i forlængelse af Web 2.0), at arbejde med. Denne trend kan måske siges at være opstået som følge af den teknologiske udvikling, men det er også en mulighed, at den teknologiske udvikling har virket som katalysator for nogle demokratiserende tendenser, der længe har været under udvikling inden for kulturarven, men først rigtig kommer til udtryk med de nye teknologiske muligheder. Med antagelsen, at deltagelseskulturen har en fremherskende plads inden for den aktuelle kulturformidling, som omdrejningspunkt for denne opgave, vil der blive set på kulturarven og kulturformidlingens historie. Opgavens analysegenstand er fænomenet deltagelseskultur, i form af dets betydning for kulturarven. Det er en kulturel analyse med en teoretisk tilgang og fokus vil ligge på webbaserede projekter. Der vil blive undersøgt, hvad nogle af successkriterierne for at opnå deltagelse kan være, samt en diskussion af, hvad succesfuld deltagelse egentlig vil sige, ud fra teorier inden for deltagelseskulturen, så som Forresters forskellige deltagelsesniveauer på the Participation Ladder.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 feb. 2016
Antal sider69
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

    Emneord

  • Deltagelseskultur, kulturarv, kulturformidling, museum 2.0