• Bjørn A. Berger
  • Pia S. Hougaard
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Nærværende opgave er en refleksion over, og en analyse af et projektforløb udført for Dragør folkebibliotek. Projektet omhandler de unges forhold til, og mening om folkebiblioteket og dets materialeudbud. Opgave er inddelt i en beskrivende del og en analytisk del. Den beskrivende del er udarbejdet som en refleksion over projektforløbet og resultatet af undersøgelsen. Den analytiske del har en teoretisk vinkling og fremkommer med en hypotese på hvad der har været hensigtsmæssigt i projektforløbet samt i forhold til egen læring. Af anvendte teoretikere kan nævnes Ottar Hellevik, Steinar Kvale og Knud Illeris. Formålet med opgaven er at afprøve og anvende tillærte teorier. Konklusionen er at kommunikationsproblemer med projektudbyder og kontakterne til respondenterne, samt respondenternes ringe forudsætninger for at besvare spørgeskemaet har haft en vis indflydelse på resultatet af selv projektet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider112
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Folkebibliotek, unge og folkebibliotek, læringsprocesser, kvantitative undersøgelser, spørgeskema

Dokumenter