• Janne Byrnak
  • Martin Rosenbæk Mortensen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Dette projekt består af to dele – et produkt i form af en brugerundersøgelse og en projektrapport med faglige metodiske og teoretiske refleksioner. I brugerundersøgelsen undersøges bibliotekarstuderendes informationsadfærd på tre websteder med det formål at bidrage til en fremtidig informationsstrategi. Brugerundersøgelsen har vist, at bibliotekarstuderende i høj grad anvender og sætter pris på Studienettet, når de søger informationer fra skolen. Undersøgelsen viser yderligere, at skolen ikke bør kommunikere officielle meddelelser til de studerende via webstedet biblnet. I undersøgelsen anvendes to metoder – en spørgeskemaundersøgelse og fire fokusgruppeinterviews. Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger til Danmarks Biblioteksskole. Disse anbefalinger bygger på resultater og centrale pointer fra undersøgelsen og angiver, hvorledes Danmarks Biblioteksskole kan forbedre webkommunikationen til de studerende. I projektrapporten redegøres der for teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med projektet og projektforløbet. Herunder hvilke fordele og ulemper der har været ved at anvende metoderne, og hvilke andre metoder der kunne have været anvendt. Der har været mange fordele ved at anvende netop disse metoder til at gennemføre en undersøgelse af denne type. Refleksioner i forbindelse med metoderne har givet anledning til yderligere anbefalinger til Danmarks Biblioteksskole og en fremtidig informationsstrategi og beskrives derfor i projektrapport 2. Endvidere beskrives det i rapporten, hvilke faglige erkendelser og kompetencer dette projektarbejde har givet
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider49
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Brugerundersøgelse, Danmarks Biblioteksskole, webkommunikation, studerende

Dokumenter