• Susan Olesen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne opgave koncentrerer sig om emnet ældre folkebiblioteksbrugere. Den har til formål at vise, at målgruppen ældre har behov for, at der bliver sat mere fokus på dem. Helt konkret bliver der set på, hvordan samfundet og folkebiblioteket har ændret sig over de sidste 100 år. Det er først og fremmest et litterært studie, og hertil bliver Giddens teorier og institutionel teori anvendt som forklaringsmodeller. Der bliver desuden undersøgt, hvad der karakteriserer de nuværende tilbud til de ældre, både generelt og ud fra to cases, en lidt ældre og en af nyere dato. De begge har fokuseret på, hvad de ældre har mulighed og behov for. Derudover bliver synet på ældre og fremtiden for denne gruppe af biblioteksbrugere diskuteret. Hovedkonklusionen er, at der eksisterer for få tilbud og serviceydelser for de ældre på folkebibliotekerne, og at det bør laves om. Fordi antallet af ældre er stadigt stigende og samfundet derfor vil opleve, at der inden for den nærmeste fremtid vil blive flere og flere ældre mennesker.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • ældre, folkebiblioteker