Dannelsens aktualitet

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Alex Sebastian Andersen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Opgaven undersøger begrebets aktualitet I en institutionel kontekst, dette gøres ved historisk at sammenkæde begrebet med dets ophav i moderniteten og diskutere nuværende forståelser af begrebet. Opgavens forståelse af begrebet centrere sig omkring individets evner og kompetencer for at deltage i en demokratisk kontekst. Opgaven påviser relevansen for en aktuel diskussion af begrebet indenfor det institutionelle, eftersom det aktuelle samfund er præget af en sådan kompleksitet af valg at det institutionelle må hjælpe individet med dets dannelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2012
Antal sider33
Udgivende institutionIVA

    Emneord

  • Dannelse