• Peter Olsen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Opgaven undersøger og diskuterer problemer i forbindelse med indeksering og især genreinddeling af
computerspil. Der foretages en analyse af fem forskellige kilders nutidige genrepraksis og en
sammenlignende diskussion af forholdet mellem genrepraksis på den ene side og forskellige
spilteoretikeres idealer om spilgenrer på den anden. Hos teoretikerne identificeres en enighed om, at kun
spillenes interaktive elementer bør udgøre deres genre. I praksis viser det sig, at interaktivitet kun er ét
blandt et stort antal elementer, der er afgørende for genretildeling. En dybere analyse af en enkelt genre
afslører, at selv alment anerkendte og dybt rodfæstede genrer ikke stemmer overens med hverken
praktikere eller teoretikeres definitioner på selv samme genre, hvilket antyder, at intuition og tradition
spiller en stor rolle for tildeling af spilgenrer. Sluttelig diskuteres de fremlagte problemers konsekvenser for
indeksering og genfinding af computerspil. Det konkluderes desuden, at de brede og ikke-hierarkiske
emneord, der udgør den mest udbredte praksis inden for genretildeling, kan vise sig at være utilstrækkelig i
det stadigt voksende landskab af computerspil.
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2012
Antal sider41
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • computerspilgenrer, indeksering, genrer, computerspil, videospil, genreteori