• Steen Nielsen
  • Anders Rune Pedersen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Specialet tager afsæt i en problemstilling, hvor computerspils mediets position som ligestillet medie på folkebibliotekerne er truet, som en konsekvens af en mediehierarkisk diskurs i den kulturpolitiske arena. Specialet forsørger at styrke argumentationen for computerspil mediets fortsatte ligestilling med udgangspunkt en afdækning af lærings- og dannelsespotentialer. Der fastsættes i specialet, en interne og ekstern ramme for forståelsen af computerspilsmediet, som afsæt til den yderligere analyse. Denne er baseret på Howard Gardners teori om intelligenser og James Paul Gees teori om "the projective Stance" i forhold til læringspotentialerne og en operationalisering af begrebet digital dannelse baseret på Henry Jenking 11 kompetencer og Martin & Grudziecki`s niveauinddeling af begrebet. Det konkluderes på baggrund af analysen at der eksisterer lærings- og dannelsespotentialer i mediet computerspil og at disse kan relateres til den indre ramme, i form af en genrekategorisering. Der diskuteres på baggrund af specialet hvordan de identificerede lærings- og dannelsespotentialer kan inddrages konkret i folkebibliotekets tilbud. Afslutningsvis konkluderes det, at såfremt læring og dannelse har en plads på folkebiblioteket, har computerspil det ligeledes.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider95
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Computerspil, læring, dannelse, folkebibliotek