• Monica Britt Nielsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Projektet tager udgangspunkt i det produkt som er leveret til biblioteket ved Aalborg seminarium, på baggrund af dette biblioteks ønske om en brugerundersøgelse af de studerendes behov og forventninger til seminariets bibliotek, med henblik på at kunne identificere fremtidige områder som kan forbedres. Der er i den forbindelse udfærdiget et afsnit med ideer til forbedringer af biblioteket og dets services. Nærværende dokument reflekterer over de anvendte metoder samt den teroeriske tilgang til løsningen af problemstillingen. Derudover tages der også stilling til, hvordan projektstyring har indvirket i denne proces, efterfulgt af refleksioner angående forholdet mellem teori og praksis. Der konkluderes at problemstillingen er relevant sat i lyset af den stilling biblioteket befinder sig i. Endvidere identificeres nogle af de udfordringer biblioteket står over for i denne forbindelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider23
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Brugerundersøgelse, kvalitativt interview, bibliotek