• Trine Okholm
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Denne opgave er en brugerundersøgelse af en afgrænset del af ESDH-systemet Opus, der handler om tilføjelse af emne og facet ved sagsoprettelsen. Der undersøges om, hvordan brugernes anvender systemet, og hvorledes brugergrænsefladen samt KL’s Emneplan kan optimeres i forbindelse med implementeringen af et nyt ESDH-system. Der bliver lavet brugerundersøgelser ved hjælp af tænke-højt-test efterfulgt af semistrukturerede interviews. Resultaterne bliver vurderet ud fra teori om brugervenlighed. Desuden gives der anbefalinger til et kommende ESDH-system. Det konkluderes, at bl.a. søgefunktionen skal forbedres, for at få brugerne til at anvende systemet mere optimalt, samt at der skal skæres ned antallet af facetter.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 okt. 2010
Antal sider56

    Emneord

  • ESDH, Brugerundersøgelse