• Maria Ravnkilde Christensen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Denne opgave udgør ”rapporten” i Det Erhvervsrelaterede Projekt Brugernes Forståelse af DBC’s emneordsgivning.
Projektets ”produkt” undersøger i hvilket omfang, brugerne af bibliotek.dk opsplitter komposita i forbindelse med emnesøgninger. Produktet blev udarbejdet med afsæt i en brugerundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse, som hver for sig gav viden om brugernes søgeadfærd og opsplitningsmønstre. Produktrapporten konkluderer, at der blandt især spørgeskemaundersøgelsens deltagere kan konstateres en tendens til opsplitning af sammensatte ord - en tendens, som ikke matcher overvældende godt med DBC’s nuværende indekseringspraksis.
Nærværende rapport redegør for nogle af de sprogvidenskabelige perspektiver og indekseringspraksisser, som projektet er rundet af, og består derudover af en analyse af projektproduktet samt en evaluering af selve projektforløbet.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2014
Antal sider25
Udgivende institutionKøbenhavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Indeksering, Søgeadfærd, Brugerundersøgelser