Brugerevaluering af det fysiske bibliotek i Fredericia

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Herdis Maj Hansen
  • Anne Marcher
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Denne projektrapport udgør sammen med en projektplan og et produkt et erhvervsrelateret projekt på Danmarks Biblioteksskoles 7. semester. Produktet består af en brugerevaluering af nyindretningen på Fredericia Bibliotek. I projektrapporten analyseres produktet ift. hensigtsmæssigheden af de anvendte metoder og teorier til at besvare problemstillingen. Der anvendes kvantitativ og kvalitativ dataindsamlingsmetode, samt teori om projektet Den tredje vej og serendipitet. Overvejelserne bag struktureringen af produktet samt de problemer, der opstod undervejs, præsenteres. Til sidst evalueres projektforløbet og produktet ift. formidling, organisationsteori og projektstyring. Der perspektiveres til andre dataindsamlingsmetoder og til indretningens status i folkebiblioteket. Det konkluderes bl.a. at de anvendte metoder var hensigtsmæssige, men at andre metoder kan supplere dem.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider133
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole, København

    Emneord

  • Biblioteksindretning, Brugerevaluering, Kvantitativ metode, Kvalitativ metode, Den tredje vej, Serendipitet, Projektstyring, Formidling, Organisationsteori