Bornholms Bibliotekers oplevelsesøkonomiske potentiale

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Trine Grønlund Berthelsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Dette arbejde beskæftiger sig med analyse af turisternes brug af bibliotekerne på Bornholm, og på basis deraf opstilles strategier til at få flere turister til at benytte bibliotekerne. Det kan ses som en del af det store projekt Kulturvækst Bornholm, der igen er en del af eller et middel i bestræbelserne for øget kulturel og økonomisk vækst på øen. Den teoretiske baggrund udgøres af begrebet oplevelsesøkonomi, der gennemgås generelt og specielt med vægt på begrebet oplevelseskompasset og de af Casper Hvenegaard Rasmussen identificerede indsatsområder. Dataindsamlingen bygger dels på en spørgeskemaundersøgelse, dels på en observationsundersøgelse, og disses teori gennemgås, ligesom deres resultater beskrives og analyseres. På baggrund af disse resultater identificeres målgrupper for mulig indsats, og der beskrives strategier til opfyldelse af disse mål, og herved gøres særlig brug af de oven for nævnte begreber og tankeværktøjer, og arbejdet konkluderer, at det vil være muligt ved anvendelse af de i arbejdet nævnte indsatsområder at få flere turister til at benytte bibliotekerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider79
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Oplevelsesøkonomi, Biblioteker, Oplevelseskompasset, Bornholm, Turisme, Markedsføring af biblioteker, Spørgeskemaundersøgelse, Skalatyper, Observationer, Målgrupper, Vækststrategi for biblioteker

Dokumenter