Book en bibliotekar - nye tider, nye dagsordener

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Vibeke Börninck
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne bacheloropgave er skevet af Vibeke Börninck, studerende på Biblioteksskole i København. Blandt de mange servicetilbud, folkebiblioteker i Danmark tilbyder borgerne, kan man på ca. hvert fjerde bibliotek få tilbudt en personlig og individuel referenceservice, hvor man i en halv til en hel time kan booke, bestille eller låne en bibliotekar. Forfatterens egne samt to svenske undersøgelser viser, at servicen "Book en bibliotekar" ikke kendes af mange og benyttes meget lidt - i gennemsnit 1 gang per måned. I en interviewundersøgelse med deltagelse af 17 bibliotekarer, der var ansvarlige for servicen, afklares servicens vilkår på de danske folkebiblioteker. Resultater viser, at de på de fleste biblioteker foregår registreres bookinger tilfældigt. Servicen evalueres sjældent. Der reklameres ikke løbende for den, og bibliotekarer, der varetager den, afkræves ingen specielle pædagogiske kompetencer. Slutteligtønsker folkebibliotekerne ikke, at services skal få for stor succes, da den i tilfældet af flere bookinger vil tære på budgetterne. På grundlag af resultaterne om servicens vilkår, bliver efterfølgende spørgsmålom det brugernes/borgernes skyld, at de danske folkebiblioteker udbød service "Book en bibliotekar" behandlet. Denne opgaves forklaringsramme ligger indenfor nyinstitutionel teori. Den forsøger at fremgrave en eventuel dagsorden frem med teoriens opskriftbegreb som redskab. Ved at sætte servicen i forhold til Arne Røviks teori om organisationsopskrifter indenfor nyinstitutionel teori, bliver "Book en bibliotekar" analyseret i tre perspektiver: et symbolsk, et rationalistisk og et identitetsforvaltende. Heraf kan det udledes, at services ikke i første omgang blev indført på bibliotekerne for at imødegå brugerbehov. Folkebibliotekerne inførte primært servicen for at imitere og identificere sig med andre og helst betydningsfulde biblioteker. På denne måde bidrog indførelsen af servicen til at forbedre bibliotekernes image og overlevelseschancer i en tid, hvor truslen om biblioteksnedlæggelser som en følge af den kommende kommunalreform pressede bibliotekerne til fornyelse. Hvis man indførte services var man innovativ. Færre og færre biblioteker beslutter at tilbyde servicen. Dette underbygger påstanden om, at den kun var interessant for folkebibliotekerne, hvis den kunne bidrage til at forbedre deres image. Folkebiblioteker, der har indført servicen, tilbyder stadig, på trods af at kun få brugere benytter sig af den. Grunden til dette kan være, at bibliotekerne kan reducere antallet af bibliotekarer i udlånet ved at tilbyde den. I fremtids folkebiblioteker er det sansynligt, at brugere vil efterspørge en personlig service som "Book en bibliotekar".
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider32
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Book en bibliotekar, Folkebiblioteker, Kvalitativ undersøgelse, kvalitet