Børnebibliotek som redskab til integration

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Rikke Amby Roesen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Med henblik på at fremme en mere bevidst materialesammensætning undersøges intentionerne bag den flersproglige biblioteksbetjening af børn og hvordan disse intentioner kan reflekteres i materialevalget. Der foretages en analyse af tilkendegivelser om kulturelle, sociale og sproglige satsninger vedr. børn og sproglige minoriteter, fundet i eksisterende, skriftlige kilder fra såvel lovgivere som udøvere på alle niveauer. På den baggrund konkluderes, at intentionen er lige udfoldelsesmuligheder for alle på et demokratisk fundament. Understøttelsen af identiteten og dermed integrationen kan ske med et udvalg af materialer fra såvel Danmark som oprindelseslandet, på både dansk og modersmålet, samt kulturelle aktiviteter understøttet af spil og legetøj.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider43
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Flersproglig biblioteksbetjening, materialevalg, børn, sproglige monoriteter

Dokumenter