• Stephanie Lindner Skog
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Abstrakt
Dette erhvervsrelaterede projekt tager afsæt i en brugerundersøgelse af børn og unges biblioteksbrug på Allerød Bibliotek. Formålet med projektet har været at give Allerød Biblioteket ideer til, hvordan man kan fastholde og øge børns biblioteksbrug.
Projektet redegør for, hvorfor det er vigtigt at få disse målgrupper til at anvende bibliotekets tilbud, og ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse undersøges det, hvordan man bedst fastholder og øger målgruppernes biblioteksbrug - og hvad der eventuelt afholder dem fra at benytte biblioteket.
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med Allerød Biblioteks mange tilbud. Respondenterne anvender primært Allerød Bibliotek til lån af bøger, musik og film, og da en stor del af respondenterne begrunder deres biblioteksbrug netop med henvisning til bøger og læsning, er en af projektets centrale konklusioner, at en styrkelse af læselysten blandt børn og unge er afgørende for en fastholdelse og forøgelse af disse to målgruppers brug af biblioteket.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2014
Antal sider33
Udgivende institutionKøbenhavns Universitet, Humaniora, Det informationsvidenskabelige Akademi
Ekstern samarbejdspartnerAllerød bibliotek
Børn og unge på biblioteket Trine Møller trmo@alleroed.dk
Praktiksted

    Emneord

  • Brugerundersøgelse, børn og unge ideer, bibliotek

Dokumenter