• Anne-Sophie Normann Hagen Olsen
  • Carina Asboe Petersson
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Projektopgaven i det erhvervsrelaterede projekt samler to rapporter. Et i produkt i form af en rapport, der indeholder resultaterne af en undersøgelse gennemført på Ejby og Bjæverskov biblioteker, med det formål at få viden om deres brugere i forhold til udformningen af profilbiblioteker på begge biblioteker, samt en projektrapport, der analysere produktet, vurdere projektforløbet og evaluerer formidlingen af produktet til projektstedet. Den anvendte metode er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, en såkaldt survey-metode. Undersøgelsen fik karakter af en stikprøve pga. lavt respondentantal og resultaterne er primært formidlet gennem frekvens- og krydstabeller. I produktets konklusion er der blevet givet en række anbefalinger til projektstedet, der dog ikke alle er blevet taget til efterretning. De anvendte metoder og teorier fungerede hensigtsmæssigt i praksis. Selve projektforløbet er gået nogenlunde planmæssigt, dog med få afvigelser i forhold til projektplanen, der dog ikke påvirkede det endelige resultat. Formidlingen af produktet til projektstedet foregik ved en fremlæggelse understøttet af et Power Point show. Undervejs blev der opfordret til en åben debat om indholdet. Samlet set var formidlingen en succes og både vi og projektstedet var meget tilfredse med den. Ved at arbejde med det erhvervsrelaterede projekt har vi især brugt vores erfaringer fra fagene ”forskningsmetode” og ”organisation og økonomi” og vi har lært en del om hvordan et bibliotek, fungerer i praksis som organisation. Vi mener at det erhvervsrelaterede projekt er en god og lærerig måde at afslutte uddannelsen biblioteks- og informationsvidenskab på. Dog kunne vi have haft gavn af et reelt og relevant praktikforløb på et bibliotek eller i en anden virksomhed.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Ejby, Bjæverskov, Brugerundersøgelse, Erhvervsrelateret projekt, profilbibliotek, Køge bibliotekerne, kommunesammenlægning

Dokumenter