forside_3.jpg
  • Mette Kirstine Gamst
  • Ingeborg Nielsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Denne rapport handler om det erhvervsrelaterede projekt udført på BIBLIOTEKET på Rentemestervej i København, om forløbet og om det produkt, et idé - og visionskatalog i form af en Power point, som blev produceret til stedet. Projektet drejede sig om at undersøge BIBLIOTEKETs værksteder, som i Kulturstyrelsens Modelprogram for folkebiblioteker ligger under det performative rum, og om muligheden for på dette sted at facilitere indie-kulturelle aktørers kreative produktion. Undersøgelsen viste, at visionerne om det performative rum i det nye biblioteksparadigme ikke er nået helt ud til virkelighedens værksteder, og at BIBLIOTEKET som organisation mangler forudsætninger for at udvikle et samlet praksisfællesskab og en udvidet ny identitet som ”arbejdshus” og hybrid kulturarena. Produktet formidlede dette overvejende visuelt og ved hjælp af et organisatorisk værktøj. Konklusionen på projektet viser, at vejen fra vision til virkelighed er vanskelig og ikke sker uden tilførsel af ny viden og åbenhed.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2014
Antal sider25
Udgivende institutionKøbenhavns Universitet, Humaniora, Det Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Biblioteksudvikling, Det performative rum, Craft, Indie-kultur, Kreativ produktion, Praksisfællesskaber, Modelprogram for folkebiblioteker, Organisationsværktøj, Rentemestervej, Værksteder