Biblioteker i facebook - fordele og ulemper

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Kristine Cordes Felby
  • Terji Jensen
  • Tine Juhl Kristensen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Nærværende opgave sigter mod at opklare hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at integrere Facebook i det danske folkebiblioteks service til dets brugere. Gennem et teoretisk grundlag på baggrund af litteratur omkring holdninger og tendenser på området og skriftlige kvalitative interviews med udvalgte bibliotekarer og andre fagfolk, søges holdningerne til dette afdækket. Derudover inddrages en kvantitativ spørgeskemaunersøgelse foretaget på Facebook, for at tilføje undersøgelsen en ekstra dimension, i form af de potentielle modtageres interesse. Den indsamlede empiri og teoretiske overvejelser vil danne grundlag for de diskussioner, der leder frem til en stillingtagen til hvilke forslag der gives til biblioteker, der overvejer at inddrage Facebook i deres måde at bøde brugerne på.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider65
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Facebook, Folkebiblioteker, sociale netværk, web 2.0