Bibliotek og borgerservice: Et eksplorativt studie

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Ghita Vive Krogh
  • Lea Hundahl Lindø
  • Marie Trige Nielsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Dette erhvervsrelaterede projekt har til formål at undersøge hvordan brugerne oplever det at borgerservice flytter ind på biblioteket. Projektet er blevet til i et samarbejde med Roskilde Bibliotek, som efterspurgte viden om emnet i forbindelse med den forestående implementering af borgerservice på bibliotekerne i Roskilde Kommune. Projektet har taget udgangspunkt i debatten om borgerservice på biblioteket, som primært er forankret i en biblioteksfaglig kontekst. Brugernes synspunkter er således ikke noget som der fokuseres på i debatten, og kan karakteriseres som en manglende brik i puslespillet om borgerservice på biblioteket. Dette projekt har derfor anvendt kvalitative semistrukturerede interviews på henholdsvis Næstved og Viby Biblioteker, for derigennem at skabe et overblik over brugernes holdning til og oplevelse af borgerservice på biblioteket, hvilket har resulteret i en eksplorativ undersøgelse af feltet med fokus på brugerne. Produktet består af en analyse af den indsamlede empiri, mens den afsluttende projektrapport har til formål at sætte resultaterne ind i en bredere kontekst. Der er således inddraget tidligere undersøgelser og forskellige teorier, som benyttes til at nuancere og verificere de resultater som er præsenteret i produktet, og til at forankre resultaterne i en bredere kontekst.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2015
Antal sider120
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • bibliotek , borgerservice, brugerundersøgelse

Dokumenter