• Jannie Fischer Dalby
Speciale, Kandidatuddannelsen
I dette speciale foretages en analyse af den fysiske og digitale formidling på de to danske frilandsmuseer Den Gamle By i Århus og Den Fynske Landsby i Odense med henblik på at klarlægge, hvordan autenticitetsbegrebet og oplevelsesøkonomiske elementer behand-les i deres respektive formidlingsvalg. Opgaven søger desuden at klarlægge, om det er muligt at formidle den materielle og immaterielle kulturarv autentisk ud fra en oplevelses-økonomisk synsvinkel, eller om autenticitet og oplevelsesøkonomi er to begreber, der modsiger hinanden.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider75
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Autenticitet, Oplevelsesøkonomi