at læse verden

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Mette Lunden Larsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Abstract
I denne rapport evalueres et produkt udarbejdet i forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projektmodul på 7. semester, og formålet er i en analyse at gøre produktet til genstand for teoretisk refleksion. De teorier og metoder, der blev brugt under udarbejdelsen af produktet, bliver udfoldet i rapportens analyse og drejer sig primært om serendipitive faktorer som beskrevet af lektor ved IVA, Lennart Björneborn. Disse rammesættes i rapporten af teorier om forskellige formidlingsforståelser og deres grundlag, væsentligst som beskrevet af lektor ved IVA, Jens Gudiksen. Analysen viser, at selv om det drejer sig om et hybridprodukt, med elementer fra forskellige formidlingsstrategier, giver det med sin opdatering af en klassisk formidlingsform, papirfolderen, en særlig mulighed for refleksion, fri association og åben fortolkning. Den praktiske brug af serendipitive værktøjer viste sig at være meningsfuld også i en nærmere teoretisk analyse. På baggrund af arbejdet med projektet samt pilotundersøgelsen af produktet vurderes det, at dette kan finde anvendelse som en brugbar afbalancering af ofte benyttede formidlingsstrategier,
som efterspørgselsorienterede strategier, der baserer sig på bestemte målgruppers prædefinerede behov. Produktet lægger op til, at den enkelte læsers personlige projekt styrer processen, og det åbner desuden op for, at denne enkelte kan få et tiltrængt break fra formidlingsstrategier, der indebærer mere eller mindre tvungne livsstilsændringer.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2011
Antal sider16

    Emneord

  • formidling, formidlingsforståelser, formidlingsstrategier, serendipitet, serendipitetsfaktorer, serendipitiv