• June Jønsson
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne bacheloropgave vil fremføre en analyse af, om der kan aflæse dannelse af identitet eller sociale relationer på det sociale medie Facebook, ud fra udvalgte teorier omhandlende medier, identitet, selvfortælling og sociale relationer. Det har været nødvendigt at inddrage informanter fra egen venneliste, eftersom at mange brugere benytter sig af de såkaldte privacy settings på deres Facebook profil. Kriteriet har dog været, at de udvalgte informanter har sjælden kommunikation med undertegnede. Indenfor en periode på en måned, er al informanternes kommunikation på Facebook blevet indsamlet i bilag 1, 2 og 3, hvorefter kommunikationen er blevet analyseret ud fra udvalgte teorier, og derefter er det blevet diskuteret om teorierne kunne bruges til den indsamlede empiri. Til sidst konkluderes det, at der i nogle tilfælde kan aflæses sider af identitetdannelse og typer af sociale relationer, men at omfanget kan være forskelligt alt efter hvilke modaliteter ens informanter benytter sig af, og hvor ofte de benytter det sociale medie.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider57
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi Tidl. Danmarks Biblioteksskole (Royal School of Library and Information Science)

    Emneord

  • identitet, sociale medier, sociale relationer, identitetsdannelse, selvfortælling, narrativ fortælling